pinpoint API for developers

pinpoint ของเราเป็น web service ที่รองรับการเรียกใช้จากทั้ง web application และ mobile application โดยคุณจำเป็นต้องมี access token (API key) จึงจะสามารถทำการใช้งาน pinpoint ได้ โดย access token ที่คุณมีนั้น สามารถใช้ได้กับทั้ง JavaScript API และ REST endpoints ข้อมูลที่ได้รับจาก pinpoint web service นี้สามารถนำไปจัดเก็บในระบบงานของคุณและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อ

01.

JavaScript API

ใช้จาวาสคริปต์เอพีไอของเราในการรวม widget เข้าไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันของคุณ ใช้ค้นหาที่อยู่หรือสถานที่สำคัญ โดยแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

02.

REST API

เข้าใช้เซอร์วิสแบบ RESTful เพื่อทำแปลงที่อยู่เป็นตำแหน่ง (หรือกลับกัน) หรือส่งคำสั่งแบบชุด โดยไม่ต้องยึดติดกับแพล็ตฟอร์มการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจในบริการของ Pinpoint
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

FAQ

รวมคำถามที่พบบ่อย